معاونت درمان

معاونت درمان شبکه :

مهندس محمد زمانیان  

    عنوان شغلی : کارشناس و مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط

سوابق:

-مسئولیت واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان نهاوند(مدت ۶ سال)       

-معاونت مرکز بهداشت نهاوند( ۷ سال)                                                    

-ریاست مرکز بهداشت شهرستان نهاوند( ۴ سال)                                       

-ریاست شعبه ۱۱۵ شورای حل اختلاف واحد رسیدگی به تخلفات بهداشتی


شرح وظایف معاونت درمان شبکه:

 نظارت بر عملکرد و ارزشیابی بیمارستانهاي تابعه

نظارت بر عملکرد ارزشیابی اورژانسهاي پیش بیمارستانی 115

 نظارت بر عملکرد واحد هاي تابعه

برگزاري شوراي درمان در سطح شهرستان

 پیگیري نامه هاي ارسالی از دانشگاه و سایر ارگان ها به کارشناسان ذیربط


کارشناس نظارت بر درمان : امین شیراوند کارشناس پرستاری

اهم فعالیتهاي واحد نظارت بر درمان:

-1 صدور اعلام نیاز جهت پروانه مطب و دفاتر کار

-2 صدور اعلام نیاز جهت موسسات پزشکی

-3 رسیدگی به شکایات

-4 نظارت بر عملکرد کلیه مراکز درمانی

-5 صدور گواهی فعالیت

-6هماهنگی با سازمان نظام پزشکی در مورد رسیدگی به تخلفات

-7 معرفی کارشناسان مامایی به اداره ثبت احوال جهت اخذ گواهی ولادت

-8برنامه ریزي جهت رفع نیاز هاي درمانی شهرستان

 

بازگشت

اوقات شرعی
آرشيو اخبارIانتقادات و پیشنهاداتIدرباره شهر ماIنقشه سایتIدانلودIسايتهاي مرتبطIمقالات پزشكيIتفرجگاههاي نهاوندIآثار تاريخي نهاوند