نمودارهاي عملكرد آموزشگاه

    

                 

      

          

 

 توزیع فراوانی دانش آموزان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل                 

 دبیرستان بهیاری 22بهمن شهرستان نهاون

 دانشگاه علوم پزشکی همدان سال تحصیلی 1370 لغایت 1389

ردیف

سال

تعداد پذرش

 تعداد شاغل به                   تحصیل

تعداد فارغ التحصیلان

 درصد

1

1370

12

12

-

       -      

2

71

12

24

-

-

3

72

14

26

12

100/0

4

73

14

28

12

100/0

5

74

15

29

      13

96/0

6

75

16

31

14

100/0

7

76

16

32

13

92/0

8

77

18

34

      16

100/0

9

78

18

36

16

100/0

10

79

18

36

18

100/0

11

80

18

36

17

96/0

12

81

20

38

18

100/0

13

82

20

40

18

92/0

14

83

20

40

20

100/0

15

84

22

42

19

96/0

16

85

22

42

22

100/0

17

86

24

46

22

100/0

18

87

25

49

22

100/0

19

88

25

50

23

100/0

20

89

25

50

24

100/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

اوقات شرعی
آرشيو اخبارIانتقادات و پیشنهاداتIدرباره شهر ماIنقشه سایتIدانلودIسايتهاي مرتبطIمقالات پزشكيIتفرجگاههاي نهاوندIآثار تاريخي نهاوند