ساير مراكز تابعه

شماره تلفن های سایر مراکز تابعه

ردیف

نام واحد

شماره تلفن

1

هنرستان بهیاری

3230921

2

آموزشگاه بهورزی

3235685

3

فوریتهای پزشکی

3234848

5

انبار دارویی

3238239

6

آزمایشگاه مرکزی

3237146

 

بازگشت

اوقات شرعی
آرشيو اخبارIانتقادات و پیشنهاداتIدرباره شهر ماIنقشه سایتIدانلودIسايتهاي مرتبطIمقالات پزشكيIتفرجگاههاي نهاوندIآثار تاريخي نهاوند