درمانگاههاي شهري و روستايي

شماره تلفن های درمانگاههای شهری و روستایی

ردیف

نام درمانگاه

شماره تلفن

1

مرکز شماره 1 (خیابان گلشن)

3243124

2

مرکز شماره 2(خیابان حافظ)

3243380

3

مرکز شماره 3 (روبروی ترمینال)

3243299

4

مرکز شماره 4 (کمربندی)

3237844

5

مرکز شماره 5 (میدان امام )

3237815

6

مرکز MMT

3243020

7

درمانگاه سپاه (روبروی مسجد جوانان)

3244689

8

اورژانس فیروزان

08523723906

9

پایگاه مهدیه

3230770

10

درمانگاه گل زرد

3217838

11

مرکز فیروزان

08523723342

12

مرکز گیان

08523422438

 

مرکز برزول

08523483281

 

درمانگاه روستای کوهانی

3383281

 

درمانگاه روستای دهفول

3353742

 

درمانگاه روستای بابا قاسم

3463428

 

درمانگاه روستای شهرک

08523763359

 

درمانگاه روستای شعبان

3373410

 

بازگشت

اوقات شرعی
آرشيو اخبارIانتقادات و پیشنهاداتIدرباره شهر ماIنقشه سایتIدانلودIسايتهاي مرتبطIمقالات پزشكيIتفرجگاههاي نهاوندIآثار تاريخي نهاوند