تعرفه ها ی بخش خصوصی

عنوان

مبلغ تعرفه (بدون بیمه)

پرداختی بیمار (با بیمه)

ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص روانپزشکی

19000 تومان

 15000 تومان

ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص

15000 تومان

12000 تومان

ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی با سابقه بیش از 15 سال

11000 تومان

8500 تومان

ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی

9500 تومان

7000 تومان

ویزیت کارشناسان پروانه دار (ماما ، فیزیوتراپ ، بینایی سنج ، شنوایی سنج و کارشناس تغذیه)

7000 تومان

 

 

نرخ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 91

 

 

 

بازگشت

اوقات شرعی
آرشيو اخبارIانتقادات و پیشنهاداتIدرباره شهر ماIنقشه سایتIدانلودIسايتهاي مرتبطIمقالات پزشكيIتفرجگاههاي نهاوندIآثار تاريخي نهاوند