دستورالعمل ها و بخشنامه ها

بخشنامه های سال 1391

   دانلود : طرح طبقه بندي مشاغل           حجم فایل 2263 KB
   دانلود : اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي و وزارت بهداشت در سال ٩٢           حجم فایل 1555 KB
   دانلود : يكسان سازي فرم هاي پرونده های زایمانی           حجم فایل 650 KB
   دانلود : تاريخ اجراي دستور العمل هاي اجرايي آيين نامه اداري و استخدامي           حجم فایل 58 KB
   دانلود : محاسبه خدمت موظفی بعنوان حضور داوطلبانه           حجم فایل 30 KB
   دانلود : كمك هزينه مهد كودك كاركنان اناث قراردادي           حجم فایل 42 KB
   دانلود : تاريخ اجراي مصوبات           حجم فایل 22 KB
   دانلود : کمک هزینه اولاد اناث           حجم فایل 185 KB
   دانلود : محاسبه خدمت موظفی بعنوان حضور داوطلبانه-پرسنل قراردادي           حجم فایل 33 KB
   دانلود : درخواست هاي نقل و انتقالات           حجم فایل 25 KB
   دانلود : دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان           حجم فایل 446 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی           حجم فایل 527 KB
   دانلود : دستورالعمل مرخصی استحقاقی، استعلاجی، شیر دهی و بدون حقوق           حجم فایل 2322 KB
   دانلود : دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تعطیل           حجم فایل 346 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی           حجم فایل 246 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي استفاده از ماموريت آموزشي           حجم فایل 808 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز           حجم فایل 1683 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي           حجم فایل 1729 KB
   دانلود : پرسش و پاسخ وزارت بهداشت           حجم فایل 157 KB
   دانلود : حق بدي آب و هوا           حجم فایل 448 KB
   دانلود : زنان سرپرست خانوار           حجم فایل 3516 KB
   دانلود : افزايش حقوق سال ٩١           حجم فایل 296 KB

بازگشت

اوقات شرعی
آرشيو اخبارIانتقادات و پیشنهاداتIدرباره شهر ماIنقشه سایتIدانلودIسايتهاي مرتبطIمقالات پزشكيIتفرجگاههاي نهاوندIآثار تاريخي نهاوند